Máy bào dăm bào

may-bao-dam-bao

Máy bào dăm bào Việt Nam. Công suất 8 – 10 m3/h

Máy bào dăm bào được sử dụng chủ yếu trong việc xử lý vật liệu cho ngành ép viên nén mùn cưa wood pellet xuất khẩu. Dăm bào góp phần nâng cao chất lượng viên nén wood pellet xuất khẩu.

0 comments